Program Spotkania

Czwartek, 18 maja 2017

9:30
Rozpoczęcie Herring Szczecin Golf Cup 2017 na polu golfowym w Binowie

14:00
Wręczenie nagród dla zwycięzców Herring Szczecin Golf Cup w Binowie

Piątek, 19 maja 2017

12:00
Spotkanie gości Herring Szczecin z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

19:00
Uroczyste rozpoczęcie spotkania i wręczenie wyróżnień „Laur Bałtyku”

20:00
Otwarcie części gastronomicznej

21:00
Tort ufundowany przez firmę Fast Baltic Sp. z o.o. z okazji otwarcia nowego terminalu do przeładunku materiałów sypkich grupy FAST

22:00
Początek zabawy dyskotekowej

3:00
Zakończenie spotkania